شرکت هواپیمایی هما

شرکت هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی و نمونه های موفق اجرا شده باشگاه مشتریان

روش هایی که میتوان مشتریان را در یک شرکت هواپیمایی  به گروه های متفاوتی دسته بندی کرد :
۱ ) روش جغرافیایی که بر اساس قانون ۲۰-۸۰  مشتریان را مورد بررسی قرار می دهد .
این قانون صراحتا اعلام میکند  که آن ۲۰ % همان بخش کلیدی در کسب و کار ما هستند  که بایستی برنامه های برای حفظ آنها در نظر بگیریم .
۲ ) روش روانشناختی و توجه به طرز فکر و رفتار مشتری و تاثیر متقابل مشتریان بر ما
الف – مشتریان وفادار  (قدرت رابطه بین مشتری و شرکت ، درک مشتری از محصولات ، راه اندازی باشگاه مشتریان )
ب – مشتریان نسبتا وفادار
پ –  مشتریان بی وفا
ت –  مشتریان وفادار رقیب
از مشتریان  وفادار و نسبتا وفادار هم می توان به چند طریق تشکر و قدر دانی کرد :

 • نقدی به صورت تخفیف در سفر برونی ، سفر رایگان درونی  و …
 • غیر نقدی به صورت تشکر نامه ، اعطا هدیه ، دعوت به ناهار

بهترین راه برای شناخت و گروه بندی مشتریان بر اساس ارزش و  منزلت شان در سازمان ، شاخص هایی نظیر
تعداد و حجم خرید سالانه ، طول سفر پروازی ، استفاده از خدمات کلاس پروازی و  بسیار روش های دیگر
ریچارد دنی در کتاب «هنر فروش موفق» می گوید :
“در شرکت هایی که دارم بعد از کارکنان، دومین سرمایه بسیار ارزشمندی که دارم، پایگاه اطلاعاتی مشتریان فعلی ماست؛ و سومین سرمایه ارزشمند، پایگاه اطلاعاتی آنهایی است که امروز به من « نه » گفته اند اما می دانم که فردا « نه» آنها به « بله» تبدیل خواهد شد”

چندین نمونه از برنامه وفاداری در شرکت هواپیمایی SouthWestAirLine :

این شرکت هواپیمایی آمریکایی برخلاف روال معمول که بر اساس مایل پروازی به مشتریان امتیاز می دهند روال امتیازی را بر اساس دلار هایی که مشتری در آن  مصرف میکند محاسبه کرده است .
این امتیازات می تواند با توجه به خرید مشتری از خطوط هوایی متعلق به این شرکت یا هتل های وابسته یا استفاده از ماشین های کرایه ای و دیگر شرکت های وابسته و طرف  قرار داد به  شرکت هواپیمایی SouthWest جمع آوری کند.

نحوه عضویت و شرایط استفاده از خدمات :

مسافران می توانند بدون هیچ محدودیتی در هر روز و هر صندلی و هر جای هواپیما که خواستند بلیت خود را رزرو کنند.
این امتیاز  تا زمانی که مسافر به مدت ۲۴ ماه با شرکت در ارتباط باشد تاریخ انقضایی ندارد.
شرکت کارت های اعتباری هم به مسافرینی اختصاص می دهد که تا سه ماه حداقل مبلغ ۱۰۰۰ دلار خرید کرده باشند.
در این صورت حساب مشتری فعال و در همان ابتدا ۲۵۰۰۰ امتیاز در حساب او منظور میگردد.

اعضای باشگاه در شرکت هواپیمایی SouthWest در چهار گروه قرار میگیرند :

۱ ) پایه : این اعضا به ازای هر دلار درBusiness Class  ۱۲ امتیاز دریافت میکنند و هر دلار بلیت های عادی ۱۰ امتیاز کسب می کنندو می توانند امتیاز را در لحظه استفاده کنند یا برای ارتقا گروه در برنامه وفاداری ذخیره کنند.
۲ )  درجه ۱ : حداقل باید ۲۵ پرواز یا ۳۵۰۰۰ امتیاز در طی یکسال جمع کرده باشند. اولویت در انتخاب صندلی دارد و به ازای هر دلار خرید خود ۲۵ امتیاز دریافت می نماید.
۳ ) درجه ۱ ویژه : با داشتن ۵۰ پرواز یا کسب ۷۰۰۰۰ امتیاز به صورت سالانه ، اینترنت پر سرعت رایگان +۵۰ امتیاز برای هر یک دلار خرید.
۴ ) بسیار ویژه : باید تعداد ۱۰۰ پرواز  یا ۱۱۰۰۰۰ امتیاز بدست آورده باشند. این طبقه از مشتریان در هر پرواز می توانند یک همراه داشته باشند که هزینه هایش با شرکت  محاسبه می شود و می توانند تا سه بار در سال امتیاز های خود را به دوستان شان انتقال دهند.
برگرفته شده از وبسایت www.CustomerClubCenter.comقوانین و مزایای باشگاه مشتریان شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) :

 • اعضای باشگاه بایستی۱۲سال به بالا باشند
 • امتیازات باشگاه تنها مختص پروازهای بین المللی می باشد.
 • اعضای باشگاه پس ازثبت اولین پرواز کارت آبی دریافت می نمایند.
 • پس از کسب ۲۵۰۰۰امتیازطی دوسال کارت نقره ای و پس ازآن باکسب ۲۵۰۰۰ امتیازدیگرطی یکسال کارت طلایی را دریافت خواهند نمود.
 •  در غیراین صورت اعضاء به سطوح پایین ترتنزل می یابند، ابقاء درسطح نقره ای  ملزم به کسب ۱۲۰۰۰ امتیاز طی یکسال  و ابقاء درسطح طلایی ملزم به کسب ۲۵۰۰۰ امتیاز طی دوسال است .
 • درازای امتیازات کسب شده فقط درشبکه پروازی “هما” بلیت صادرمی گردد .
 • بلیت های صادره درازای امتیازهای کسب شده غیرقابل انتقال به سایرشرکتهای هواپیمایی بوده وهمچنین اعضا مجاز به تغییرمسیرپروازی نمی باشند
 • صدور بلیط های رایگان درمحدوده تاریخ ۲۵خرداد تا ۱۰مهروهمچنین تاریخ  ۲۰اسفند تا ۲۰فروردین مجاز نمی باشد.
 • پروازی که توسط بلیط رایگان هما انجام شده باشد در سیستم   SkyGift  ثبت نخواهد شد.
 • ارتقای درجه پروازی شامل بلیت های اهدایی یا رایگان نخواهد بود .
 • بلیت های رایگان غیر قابل استرداد بوده  و پرداخت مالیات و عوارض به عهده مسافر خواهد بود .
 • جوایز و مزایای  تعیین  شده  برای مسافرانی است که درمحاسبه بلیت آنان تخفیف نرخ های گروهی و پروازهای چارتر و تخفیفات کارمندی شرکتهای هواپیمایی لحاظ  نشده باشد .
 • کسب امتیازات مشروط به انجام پروازخواهد بود .
 • عضویت هرفرد غیرقابل انتقال است .
 •  در صورت مفقود شدن کارت،باکسرامتیاز کارت المثنی صادر خواهد گردید.
 •  باشگاه SkyGift تسهیلاتی را درنظرگرفته است به نحوی که هرعضو میتواند درصدی ازامتیازات خود تا سقف  ۵۰ درصد را به دلخواه به اعضای خانواده خود ازجمله پدر،مادر،همسروفرزندان که خود نیزعضوباشگاه می باشند،اعطا نماید.
 • اعضای باشگاه توجه داشته باشند که درصورت تکمیل فرم خانوادگی می توانند بلیت های رایگان را به اعضای مربوطه اهدا نمایند.
 • اعضای باشگاه توجه داشته باشند ، فقط خود شخص دارنده کارت طلایی ونقره ای  می تواند از مزایای  باشگاه SkyGift استفاده نماید.

سطوح کارتها

  مزایای کارت آبی

 • امکان رزرو صندلی در پرواز بعد از صدور بلیط
 • اعطا  ۱۰۰ امتیاز به عنوان هدیه در روز تولد
 – دارنده کارت آبی  در طول مدت ۲ سال، با کسب ۲۵۰۰۰ امتیاز به سطح کارت نقره ای می رسد.

مزایای کارت نقره ای

 • دریافت اضافه بار رایگان
 • الویت در دریافت بار در فرودگاه ها
 • الویت ذخیره جا
 • دریافت ۲۵% امتیاز بیشتر به ازای هر پرواز
 • اعطا ۳۰۰ امتیاز به عنوان هدیه در روز تولد
 • امکان رزرو صندلی در پرواز بعد از صدور بلیط

– شرط ابقاء در سطح نقره ای کسب ۱۲۰۰۰  امتیاز در مدت یک سال می باشد.

  کارت نقره ای  با کسب ۲۵۰۰۰ امتیاز در طول مدت یک سال به سطح کارت طلایی می رسد.
مزایای کارت طلایی

 • برخورداری از مزایای اضافه بار رایگان (در شبکه پروازی بین المللی هما)
 • امکان بهره برداری از سالن مخصوص پذیرایی در پروازهای خروجی
 • تضمین ذخیره صندلی
 • دریافت ۵۰% امتیاز بیشتر از سطح آبی به ازای هر پرواز
 • استفاده از تاکسی رایگان داخل شهری از فرودگاه های بین المللی در ایران
 • اعطا ۵۰۰ امتیاز به عنوان هدیه در روز تولد
 • امکان رزرو صندلی در پرواز بعد از صدور بلیط

– شرط ابقاءدرسطح طلایی کسب ۲۵۰۰۰ امتیاز در مدت دو سال می باشد.

دستور اجرا و را اندازی باشگاه مشتریان توسط یکی از شرکت های هواپیمایی ایران :

شرکت هواپیمایی هما

 

1 دیدگاه

 • ماهان رضایی

  مطالبی که گذاشتید عالیه و خیلی کاربردی ممنونم

 • دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *