حسابداری مالی

حسابداری مالی

این نوع حسابداری را میتوان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی         می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی است.

شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت میباشد.

این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه‌ای را که به تجارت نمی‌پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه‌های تجاری شد.

این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می‌توان، افزایش شمار شرکت‌های سهامی دانست. یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشورهای صنعتی اروپا وسیله‌ای برای تامین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد.

تعیین مالیات بردرآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورت‌های مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد.

به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی‌ترین استفاده کنندگان از صورت‌های  مالی موُسسات در آمدند. دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از:بانکها، اعتباردهندگان,بستانکاران بلندمدت‌و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت مؤسسه.

تعریف حسابداری مالی: ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات‌ مالی و به دست آوردن شاخص‌های کمی از عملکرد داخلی و ارتباطات خارجی سازمان، مهمترین وظیفه یک سیستم حسابداری است.

با استفاده از قابلیت های یک سیستم حسابداری کارا می توان اطلاعات مالی مربوط به تمام بخش‌های سازمان را جمع آوری، طبقه بندی و ساماندهی کرد.

 

آرش قاسمی راد
1397/08/15