همه چیز در مورد حسابداری

همه چیز در مورد حسابداری:

تعریف حسابداری: برای حسابداری تعاریف بسیاری وجود دارد در کتب‌های قدیمی حسابداری را فن ثبت، ضبط، جمع‌آ‌‌وری ، تجزیه و تحلیل، اندازه‌گیری، طبقه‌بندی و تلخیص اطلاعات و معاملات مالی یا رویدادهایی که اثرات مالی دارند تعریف نموده‌اند. ولیکن امروزه، حسابداری را دیگر فن نمی‌دانند بلکه آنرا فرآیند یا سیستم اطلاعاتی در نظر می‌گیرند و حسابداری را به این گونه تعریف نموده‌ا‌‌ند. حسابداری دانشی است که با بکارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موًسسه، جمع‌آوری تجزیه و تحلیل، اندازه‌گیری، ثبت، طبقه‌بندی،تجمیع و تلخیص و گزارش می‌شود.

آنچه که در تعریف حسابداری مورد اهمیت است این می‌باشد که هر کدام از کلمات دارای دنیایی از مفاهیم و روش‌ها بوده که جزء به جزء دارای بحث و تفکر می‌باشند که اگر این مفاهیم با دقت درک و یادگرفته شوند فراگیری حسابداری سهل و آسان خواهد شد. بخش‌هایی از تعریف حسابداری را بررسی می‌کنیم.

اول آنکه: حسابداری دانشی است که اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری می‌نماید. دقت کنید در گذشته دفتردار را که در واقع اطلاعات دریافت و پرداخت‌ها را در دفاتر ثبت می‌کرد حسابدار می‌خوانند ولی باید توجه داشت امروز، حسابدار یک فرد ثبات نیست بلکه بازوی مدیریت در تصمیم گیری‌های اقتصادی می‌باشد حسابدار باید اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل نماید و اثرات اقتصادی و مالی آنها رابررسی نموده و نتایج جامعه را ارزیابی کند. این تجزیه و تحلیل حسابدار است که به حرفه و دانش حسابداری اعتبار و اهمیت می‌بخشد.

دوم آنکه: اطلاعات مالی پس از آنکه تجزیه و تحلیل شوند باید ثبت و جمع‌آوری و طبقه‌بندی شوند.در واقع حسابداری یک سیستم منظم و مرتب برای ثبت و نگهداری اطلاعات می‌باشد( ثبت در حسابداری در دفاتر روزنامه و طبقه بندی در دفاتر کل صورت می‌پذیرد که در جای مناسب توضیح داده خواهد شد.

سوم آنکه: حسابداری اطلاعات مالی را تلخیص می‌نماید، پس از آنکه مراحل فوق‌الذکر طی شد اطلاعات مالی ثبت شده به شکل مناسب طبقه‌بندی می‌گردد که به صورت خلاصه و قابل استفاده گزارش می‌شوند لازم به توضیح است عموماً اطلاعات گزارش شده، در قالب صورت‌های مالی خواهند بود.

حال که حسابداری را تعریف کردیم بهتر است با مؤسساتی که از حسابداری استفاده می‌نمایند آشنا شویم.بطور کلی مؤسساتی که از سیستم‌های حسابداری استفاده می‌نمایند به شرح ذیل می‌باشد.

  1. مؤسسات خدماتی
  2. مؤسسات بازرگانی
  3. مؤسسات تولیدی

مؤسسات خدماتی: مؤسساتی هستند که خدمات رابه مشتریان عرضه و در ازای آن کارمزد یا حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. مؤسساتی که توسط صاحبان حرفه‌های تخصصی برای انجام خدمات حرفه‌ای تشکیل و اداره می‌شوند نیز در شمار مؤسسات خدماتی قرار دارند مانند مؤسسات خدمات حسابداری و حسابرسی . بنابراین مؤسسات خدماتی باید از سیستمهای حسابداری خدماتی استفاده نمایند.

مؤسسات بازرگانی: مؤسساتی هستند که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام و فرآورده‌ها و یا کالای ساخته شده اشتغال دارند. مانند تمامی فروشگاه‌های کالا و لوازم خانگی و با سایر موارد مشابه اینگونه مؤسسات نیز باید از سیستمی حسابداری بازرگانی جهت فعالیت‌های خود استفاده نمایند.

مؤسسات تولیدی: مؤسساتی هستند که کالاهای مصرفی و یا با دوام را با بکار گرفتن سرمایه و نیروی انسانی و با استفاده از ابزار و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نمایند و تولیدات خود را به مؤسسات بازرگانی یا مستقیماً به مصرف کنندگان می‌فروشند. این مؤسسات نیز باید از سیستم‌های حسابداری فعالیت خود بهره گیرند. استفاده‌‌کنندگان از اطلاعات و نتایج حسابداری چه کسی هستند؟ پس از آنکه حسابداری را شناختیم باید بدانیم استفاده کنندگان از حسابداری چه کسانی می‌باشند به طور علمی استفاده‌کنندگان از حسابداری را به دو بخش تقسیم نموده‌اند.

الف: استفاده‌کنندگان درون سازمانی از اطلاعات حسابداری

ب: استفاده‌کنندگان برون سازمانی از اطلاعات حسابداری

استفاده‌کنندگان درون سازمانی: هیأت مدیره و مدیر عامل و مدیران اجرایی و سرپرستان عملیات یک مؤسسه استفاده‌کنندگان درون سازمانی می‌باشند.

استفاده‌کنندگان برون سازمانی: هر فرد یا مراجع ذینفع که حق دریافت اطلاعات مالی از یک مؤسسه را دارد و بر مبنای آن اطلاعات با مؤسسه داد و ستد کرده و درباره آن مؤسسه قضاوت و تصمیم گیری می‌کند. استفاده‌کننده برون سازمانی می‌باشد که می‌تواند به سرمایه‌گذاران، اعطاءکنندگان وام و اعتبار، فروشندگان، مشتریان، کارکنان دولت به عنوان استفاده‌کنندگان برون سازمانی اشاره شود.

حال که استفاده‌کنندگان برون سازمانی را شناختیم به طور خلاصه بیان می‌کنیم که چرا آنها از استفاده‌کنندگان حسابداری می‌باشند.

سرمایه‌گذاران اشخاصی که به عنوان شریک یا سهامدار می‌خواهند تصمیم به سرمایه‌گذاری در صنعت یا مؤسسه‌ای نمایند نیاز به اطلاعات وضعیت مالی مؤسسات دارند که درنتیجه جزء استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری قرار خواهند گرفت.

اعطا کنندگان وام و اعتبار و سایر تسهیلات بانکی: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت پرداخت تسهیلات و وام به مؤسسات نیازمند شناخت وضعیت مالی و توان مالی و قدرت باز پرداخت وام توسط مؤسسات می‌باشند بنابراین آنها نیز نیاز به اطلاعات مالی مؤسسات دارند.

فروشندگان کالاها و خدمات: فروشندگان نیز جهت معامله و داد و ستد با مؤسسات برای تصمیم‌گیری و ارتباط با شرکت‌ها و مؤسسات طرف حساب خود نیاز به کسب اطلاعات از توانایی‌های مالی و نقدینگی مؤسسات دارند که نیاز اینگونه فروشندگان به اطلاعات مالی نیز واضح و روشن است.

مشتریان: مشتریان نیز با توجه به اینکه بطور مستمر از یک مؤسسه انتفاعی کالا یا خدمات خریداری می‌نمایند برای تصمیم گیری‌های خود نیاز به اطلاعات در ارتباط با قیمتها و شرایط فروش و بطور کلی اطلاعات مالی دارند.

کارکنان: کارکنان نیز برای شناخت توانایی مؤسساتی که خود در آن شاغل می‌باشند و درک بهره‌وری و نقش پاداش افزایش تولید و توانایی‌های محل کار خود نیز نیاز به اطلاعات مالی محل کار خود دارند تا بهتر عمل کرده و محیط کار خود را بهتر بشناسند.

دولت: دولتها برای اجرای قوانین و اجرای سیاست‌های خود و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات در جهت تعادل و رشد اقتصادی و کسب درآمد از طریق مالیات و عوارض و نظارت بر قیمت‌ها نیز نیاز به اطلاعات مالی مؤسسات و توان نقدینگی آنها دارند.

پس از استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و حسابداری را نیز شناختیم.

رشته‌های تخصصی حسابداری کدامند؟ پس از آن که استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و حسابداری را شناختیم لازم است رشته‌های تخصصی وابسته و در واقع شاخه‌های درخت عظیم حسابداری را نیز بشناسیم شما با شناخت رشته‌های حسابداری می‌توانید بر حسب علاقه خود یکی از آنها را جهت ادامه تحصیل انتخاب نمایید.

شاخه های فنی حسابداری به شرح ذیل می‌باشد:

  1. حسابداری مالی.حسابرسی.حسابرسی مالی.حسابرسی مالیاتی
  2. حسابرسی صنعتی
  3. حسابداری مدیریت.حسابداری صنعتی.حسابداری مدیریت
  4. حسابداری دولتی
  5. حسابرسی
  6. حسابرسی مالیاتی
نازی دواچی
1397/09/17