سیستم-مدیریت-تماس-دریافتی

کالر آی دی

نمایشگر شماره تماس

سخت افزاری است برای نمایش شماره تماس گیرنده و ثبت تماس های از دست رفته در بانک اطلاعاتی نرم افزار