پنل-های-فروش-نرم-افزار

فروش و خزانه

سیستم فروش

امکان ثبت فاکتور فروش 

امکان ثبت ویزیتور

امکان ثبت تخفیفات ردیفی و انتهای فاکتور

امکان ثبت توضیحات و نحوه ارسال کالا

امکان ثبت ضمایم به فاکتور

امکان ثبت مشتری و نمایش مانده بدهکاری و بستانکاری وتسهیلات و تاریخ تولد شخص

امکان بستن فاکتور

امکان مصرف تسهیلات

امکان ثبت چندین کارتخوان ،حواله و چک به فاکتور

امکان استفاده از بارکدخوان