ویزیتوری (دستی و خودکار)

محاسبه-پورسانت-براساس-عملکرد-افراد

امکان ثبت حق ویزیت وحق العمل از یک کالا به صورت درصدی یا ریالی و ترکیبی

امکان دریافت گزارشات متنوع از ویزیتوری