پشتیبانی-ریموتی-انلاین

پشتیبانی

شرایط عمومی تمدید پشتیبانی

تمامی محصولات شاتوت در سال اول خرید دارای اکانت های شش ماهه یا یک ساله برنزی رایگان خواهند بود.
در صورتی که مایل به دریافت خدمات طرح های نقره ای و طلایی برای سال اول هستید
تنها لازم است مابه التفاوت طرح مورد نظر با طرح برنزی را پرداخت نمایید.
از سال دوم به بعد هزینه پشتیبانی مطابق جدول بالا محاسبه خواهد شد.
لازم به ذکر است خدمات در حوضه طرح های بالا شامل هیچ گونه هزینه اضافه از قبیل ایاب ذهاب و ... نخواهد بود.

هزینه موارد جانبی و هزینه خدمات جانبی

هر جلسه 2 ساعته آموزش

500،000 ریال

 نصب مجدد نرم افزار

500،000 ریال

 جابجایی سرور

500،000 ریال

نصب ویندوز

500،000 ریال

 ایاب ذهاب داخل مشهد

200،000 ریال

ایاب ذهاب خارج از مشهد

با توجه به مسافت از شهر مشهد محاسبه خواهد ش

 

در خصوص موارد توسعه ، اگر مورد اعلام شده عمومیت استفاده داشته باشد و برای سایر مشتریان نیز مفید ارزیابی گردد ، هزینه انجام توسعه به صورت نیم بها انجام خواهد شد.
بدیهی است تشخیص این امر برعهده شرکت گنجینه طلایی شاتوت می باشد