انگیزه کارکنان

انگیزه کارکنان و روش های جدید

چگونه از فروشندگان تقدیر کنیم برای بالا بردن انگیزه کارکنان.

انگیزه کارکنان بالاترین ویژگی در هر سازمانیست.
آمار ها نشان میدهد که  به طور متناوب و غیر قابل باوری ۸۷%  از کارکنان محل کار خود را رها میکنند.
دلایل این ترک کار روحیه پایین ، گردش مالی بالا شرکت و عملکرد ضعیف پرسنل است که هزینه های گزافی نیز به شرکت متقبل میکند.
اگر ما بخواهیم مثل سنت گذشتگان و قدیم کارکنان را نگهداری کنیم:
باید مشکلاتشان را با مشوق های مالی همچون پول،ماشین،سفر و غیره نگه داریم تا مشکلات ما در بازه های زمانی کوتاه برطرف شود ، ومقداری    انگیزه  به تیم کارکنان خود تزریق کنیم.
اما ما پنج روش به شما پیشنهاد میکنیم برای بالابردن انگیزه و نگه داری کارکنان :

۱-آنچه که واقعا کار میطلبد : بالا بردن انگیزه کارکنان برای فروش است.

رهبران فروش نیاز به نوازندگان موسیقی برای تحرک هسته فروش خود دارند.
در اینجا منظور از نوازندگان،افرادی هستند که تیم فروش را تشکیل میدهند.
این افراد میتوانند بیشترین تغییرات یک سازمان را میتوانند با پتانسیل عملکردی خود در سازمان ایجاد کنند.
در بازار سنتی قبل ستارگان و پیش روی شرکت ها مدیران بودند.
ولی امروزه پیشگامان شرکت و راهبران و ستارگان همان شرکت، نیروهای فروش آن هستند.

۲-خلاقیت با دریافت جایزه

طبق تحقیقات  موسسه  HBRبرای نیروهای فروش خلاق خود جوایز و پاداش هایی قرار دهید و آن هارا تشویق کنید برای ایجاد خلاقیت در دیگر افراد سازمان فروش ، زیرا اثبات شده است که اگر جایزه ای  برای خلاقیت های افراد بدهید که از آن سود ببرند مطمین  دارای عملکرد و بازدهی بیشتر میشوند.
به عنوان مثال در نعطیلات آخر هفته  یا جوایز نقدی ، برای این افراد سوپرایزهایی را در نظر بگیرید.

۳-ثابت بودن مقدار جایزه  یا متغیر بودن آن

افرادی که در قسمت فروش کار میکنند در شرایطی حاضر به رقابت هستند که شرایط و نتیجه آن تعیین شده نباشد و جوایز زیاد باشد.
یعنی با توجه به شرایط و تلاشی که کرده اند،در یک نسبت تصاعدی و در شرایطی کاملا برابر قرار بگیرند.
دلیل این افزایش تعداد جوایز در یک مسابقه شانسی است که ما به یک فروشنده میدهیم تا در شرایطی که عقب مانده جایزه بگیرد و در قامت یک ستاره برای شرکتش بدرخشد.

 ۴-شناخت سخاوتمندانه و عمومی

با شناخت درست افراد و روش های مانند قدردانی،ستایش و تشخیص نیاز ها، انگیزه کارکنان را بالاتر ببرید.

در دنیای امروز واقعیت افراد و نیاز هایشان دیگر ارزش پول نیست.

در عصر دیجیتال ما اترات جانبی مثبت،انرژی زا و هیجان انگیز هستند

که میتواند فرد را در شرایطی قرار دهد تا متوجه شود که در کانون توجه قرار دارد.

با آنها عادلانه و منصفانه برخورد میشود.

۵-ترویج رفاقت

در دوران سنتی مشوق های فروش تنها و تنها  پول  بود.
اما ۷۲ %  مطالعات مقایسه ای روش های تیمی کار کردن با انفرادی کار کردن به ما نشان میدهد،که افراد در کار گروهی از سطوح بالاتری در همکاری،بهره وری،خلاقیت و عملکرد به نسبت کار انفرادی دارند.
اگر ما کار  را سازمان یافته انجام دهیم فروشندگان به اجبار یا اختیار به یکدیگر تکیه میکنند و  از  بدگویی و هل دان همکارانشان پرهیز ،در کار گروهی انگیزه بالاتر ، احساس همبستگی بیشتر و رفاقت نمایان تر است.

رفتار های برنده جایزه

در گذشته نتایج نهایی انگیزه های فروش ایجاد شده  تنها و تنها در افزایش آشکار فروش متمرکز بود. اما این مساله در  دراز مدت  افراد را تنبل و بهبود کارشان را ضعیف تر میکرد. این انگیزه های مالی و افزایش فروش ها ، کنترل تمرکز را از افراد میگرفت.

>   برای بهبود عملکرد فروش این پنج استراتژی ثابت شده را برای سازمان فروشتان به کار ببرید<<

اینستاگرام ۱

اینستاگرام ۲

کانال تلگرام