قیف فروش

قیف فروش

قیف فروش

یک استراتژی پایدار و منظم برای تبدیل مشتری احتمالی به مشتری ثابت است.
این استراتژی شامل یک سری مراحل است که مشتری احتمالی از طریق آن میتواند تصمیم به خرید نماید.
داشتن یک فرآیند روش مند،تبدیل کردن مشتری احتمالی به مشتری ثابت را آسان تر کرده و نرخ تبدیل بیشتری را ارائه میدهد.
Pipeline از یک رویکرد مرحله ای با استراتژی فروش از پیش تعریف شده برای هر مرحله استفاده میکند.
علاوه بر مورد بالا، برای هدایت فرایند فروش ، قیف فروش ابزار مهمی برای مدیریت فعالیت های فروش بوده و پیش بینی میشود که شرکت به چه صورتی عملیات فروش را در آینده ای نزدیک به خوبی انجام میدهد.
اگر شما نرخ تبدیل را در هر مرحله از قیف فروش بدانید
-- به این معنا که چند نفر مشتری احتمالی بطور متوسط به مرحله بعد میروند
– با دانستن تعداد مشتریان در هر مرحله میتوانید پیش بینی دقیقی ازمیزان فروش کل بدست آورید.
با شکستن فرایندفروش به شیوه ای که گفته شدشما میتوانید ببینید که در چه مرحله ای مشتریان بالقوه را از دست میدهید و در چه محلی نیازمند اصلاح عملکرد هستید.
اولین قدم برای پیاده سازی قیف فروش این است که تعداد مراحلی را که برای تشریح دقیق فرآیند فروشتان نیاز دارید به دست آورید.
این تعداد میتواند بین سه تا هفت مرحله باشد و یا به طول و پیچیدگی چرخه فروش ربط داشته باشد.
در هر حال هر چقدر تعداد مراحل کمتر باشد بهتر است.
با این وجود برای تعریف فرایند فروشتان نیاز به مراحل کافی دارید.
زمانیکه در حال از دست دادن درصد مشتریان احتمالی در هر مرحله از چرخه هستید، سریعا این موضوع را بفهمید.
به طور کلی بیشترین مقدار مشتری در مرحله اول ازدست میرود و هرچه به جلو میرویداین مقدار کمتر میشود.
به همین خاطر است که نام قیف فروش را بر آن نهاده اند.
قاعدتا میزان درصدی که شما در هر مرحله از دست میدهید از کسب و کاری به کسب و کار دیگر متفاوت است.
قانون کلی قیف فروش اینگونه است که شما برای هر یک فروش کامل حداقل به ده مشتری احتمالی نیاز دارید.
با این وجود با کمی تجربه در بحث قیف فروش شما میتوانید درصد مورد نظرتان را نیز به دست آورید و به نرخ فروش سازمانتان دست پیدا کنید.
این نرخ تبدیل یک متریک مهم و حیاتی برای فرایند فروش به حساب می آید.
اگر شما نرخ تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل را بدانید
پیشبینی میکنید که چه میزان فروش را باید انتظار داشته باشید تا بتوانید به تعداد مشتریان احتمالی در کوتاه مدت دست پیدا کنید.
در مرحله اول تا آنجا که میتوانید اقدام به جذب مشتری احتمالی کنید.
همیشه توجه داشتن به تعداد در مرحله اول قیف فروش عامل مهمی به شمار می رود
زیرا تمام فرایند فروش از جذب مشتری سرچشمه میگیرد.
شما هم باید سعی کنید قیفتان را همیشه پر نگه دارید و زمانیکه احساس کردید قیف مشتریانتان در حال خالی شدن است تلاشتان را دو برابر کنید.
همچنین به این موضوع توجه داشته باشید که هر چه مشتری احتمالی مراحل را جلوتر میرود، ارزش او بیشتر از قبل خواهد بود.
هیچگاه نباید ازمشتریان احتمالی غافل شوید،بایدمشتریان بالقوه بیشتری رادر مراحل بعدی قیف فروش خود جاسازی کنید
تاارزش بیشتری پیدا کرده و اینکه زمان و تلاش بیشتری را بر روی آنها صرف کنید تا کار ارزشمندی نیز انجام داده باشید.
به زمانی که طول میکشد تا یک مشتری احتمالی تبدیل به یک مشتری ثابت شود توجه داشته باشید.
هر صنعت چرخه مخصوص به خود رادارد،امااگر بتوانیداین زمان راسرعت ببخشیدمسلما درآمدشما نیز افزایش خواهد یافت.
یک قیف فروش مؤثر تنها ابزار مهم فروش میباشد،که به شما کمک شایانی میکند تا بتوانیدفرایند فروشتان رامدیریت کنید.
این استراتژی به شما امکان میدهدکه نتایج فروشتان رابا شیوه ای دانه ای پیش بینی کرده و به شما اجازه میدهدکه دیدخود را ازکارایی فروش از حالت خوش بینانه به حالت واقع بینانه تغییردهید.