توضیحات افزونه

ماتریس کالا به معنای تعریف کالاها در قالب یک جدول ماتریسی است. در این جدول، هر سطر نشان دهنده یک کالا و هر ستون نشان دهنده یک ویژگی از کالا مانند رنگ، سایز، قیمت و … است. با استفاده از ماتریس کالا، می‌توانید به راحتی کالاهای موجود در فروشگاه خود را مدیریت کنید.

Rate this page