دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاه های دولتی وزارت علوم ایران است که در دهه 20 خورشیدی افتتاح گردید.

دانشگاه فردوسی دارای دانشکده های متفاوتی میباشد که شامل دانشکده ادبیات،علوم پزشکی،علوم اداری و اقتصادی،دندانپزشکی ،کشاورزی و ...است که بطور میانگین شامل 23000 دانشجو در یکسال میباشد.

تعدا زیادی از دانشجویان و اساتید برای رفع نیاز خوراک خود و کاهش هزینه ها از مراکز رفاهی 1 و 2 این دانشگاه استفاده میکنند.

که مرکز شماره 1 داخل محوطه و مرکز شماره 2 که شامل تالار و رستوران و غذای بیرون بر میباشد در خارج دانشگاه قرار دارد.

برای مدیریت کردن این تعداد از دانشجویان نیاز بود تا از سیستمی یکپارچه برای تهیه و توزیع غذا و مدیریت مالی آن استفاده شود.

که شرکت شاتوت بر آن شد تا سیستمی را تحت یک شبکه داخلی و مرتبط با نرم افزار فروش رستورانی خود در مراکز 1 و 2 قرارداده تا حسابداری نیز همگام با فروش پیش رود. 

این دو مرکز کاملا مجزا از هم کارمیکنند یعنی آفلاین هستند و در صورت اتصال به اینترنت اطلاعات خود را با سرور مجموعه بروزرسانی میکنند.

لازم به ذکر میباشد که نرم افزار باشگاه مشتریان شاتوت نیز در حال حاضر ارتباط بین مراکز و دانشجویان را برقرار کرده است تا نیاز های دانشجویان سریعتر برطرف شود و ارتباطات نزدیکتر باشد.

 

شماره تماس:
تارنما:
آدرس:
مشهد-بلوار شهید منتظری - قبل از میدان تلویزیون - مرکز رفاهی شماره 2 دانشگاه فردوسی مشهد