فروشگاه لوازم لوکس خانگی

فروشگاه مادام کوکو برای تقویت پایه و اساس کسب و کار خود و هم چنین برای بدست آوردن سیستمی نوین در حوزه CRM و جمع اوری اطلاعات مشتریان خود قراردادی را با شرکت شاتوت امضاکردند که شامل سیستم نرم افزاری باشگاه مشتریان و زیر سیستم فروش بوده و تا بدین لحظه از سیستم حداکثر بهره را میبرند.

شماره تماس:
تارنما:
آدرس:
مشهد-هفت تیر- برج تجاري آرميتاژ ط 2