سالن زیبایی پوپر

در سالن زیبایی صفات و عادات حرفه‌ای آرایشگران و کارکنان آرایشگاه است که فرهنگ رفتار در آرایشگاه را تعیین می‌کند. در واقع این‌ها بایدها و نبایدهای چهار دیواری آرایشگاه هستند. هرآنچه که در سالن زیبایی رخ می‌دهد، خوب یا بد، بر دریافتی صندوق تاثیر می‌گذارد. بنابراین CRM باید به عنوان یک جز بی بدیل و یکی از ارکان این کسب و کارها قرار گیرد.

شرکت شاتوت مفتخر است با ارائه نرم‌افزار تخصصی در حوزه سالن‌های زیبائی و CRM این مهم را به اجرا بگذارد.

نرم‌افزار شاتوت در دو بخش مدیریت مشتریان وامور روزمره سالن بیش از 3 سال است که در سالن فاخر پوپر راه اندازی شده است.

مدیریت سالن زیبایی پوپر سرکار خانم گیتی هاشمی یکی از به نام‌ترین افراد فعال در این حوزه می‌باشند، که در طی این سال‌ها با همکاری شرکت شاتوت سعی در ارتقا سطح مشتری‌مداری و فرهنگ ارتباط با مشتری در شهر مشهد داشته اند،

شایان ذکر است شعبه جدید این  سالن در کشور مالزی در سال 1397 آغاز به کار نموده است.

شماره تماس:
آدرس:
سجاد _خیابان بهارستان_بهارستان18_نیلوفر16