پارچه سرای آرمونیا

گالری پارچه آرمونیا، در دی ماه سال 1397 به عنوان یکی از مجلل‌ترین پارچه سرا‌های مشهد افتتاح شد.
تنوع پارچه بی‌نظیر از جمله مزایای بی‌نظیر این مجموعه است.
گالری پارچه آرمونیا همان ابتدا، کار خود را با راهکار تخصصی پارچه سرا‌های شاتوت برای قسمت فروش و حسابداری و راهکار‌های ارتباط با مشتریان شاتوت برای کار بر پایه اصول مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتری آغاز کرده است.
امید است که این مجموعه بی‌نظیر با استعانت از پروردگار و یاری راهکار‌های شاتوت به موفقیت روز افزون برسد.
 

آدرس:
مشهد، بلوار احمد‌آباد، بین خیابان ابوذر و رضا، گالری پارچه آرمونیا