مجموعه رستوران سنتی اشرافی

دیزی بیرون بر اشرافی و مجموعه رستوران سنتی اشرافی واقع در خیابان دانشگاه، هتل الغدیر، نیز به جمع مشتریان شاتوت پیوست؛ تا با استفاده از نرم افزار تخصصی رستوران داری و نرم افزار باشگاه مشتریان شاتوت بتواند با ارائه خدمات مشتری مدارانه بهتر رضایت مشتریان خود را بیش از پیش جلب کند.
شرکت شاتوت امیدوار است، محصولات و خدمات پشتیبانی که به این مجموعه ارائه می‌دهد باعث رضایت و نیل به مقصود این مجموعه باشد.
 

آدرس:
خیابان دانشگاه، دانشگاه 19، هتل الغدیر