پوشاک اطمینان

جناب آقای حسین پور مدیریت مجموعه پوشاک اطمینان و عضو هیئت رئیسه اتحادیه پوشاک مشهد یکی از مشتریان خوب و قدیمی شرکت شاتوت می‌باشند.

شرکت شاتوت برای ایشان و مجموعه محترمشان موفقیت روز افزون خواستار است.

شماره تماس:
آدرس:
بلوار معلم بین معلم 12 و 14