تسهیلات-تخفیفات

سناریو های وفاداری

تسهیلات و تخفیفات

 • نام بخش: 

سناریو‌های وفاداری

 • مورد استفاده:

در باشگاه مشتریان و به‌منظور ایجاد حس وفاداری و ترغیب به خرید دوباره مشتریان، برنامه‌های وفاداری پیاده‌سازی می‌شود.

 • سناریوهای وفاداری چه کاربردی دارند؟

  سناریوها و برنامه‌های وفاداری جز مهم و حیاتی یک باشگاه مشتریان است، خروجی تمام ایده‌ها و برنامه‌ها برای CRM در یک سازمان در این سناریو‌ها خلاصه می‌شود. اینکه چه برنامه‌هایی داشته باشید تا مشتریان شما انگیزه و هیجان لازم برای خریدهای بیشتر را داشته باشند و چگونه آن‌ها را در برنامه بازاریابی خود حفظ کنید و ارتقا دهید.
چگونه سیستمی برای تبلیغات دهان به دهان که مؤثرترین شیوه بازاریابی در دنیای فعلی است ایجاد کنید و چگونه احساس رضایتمندی بیشتری در مشتریان خود به وجود آورید.

 

در نرم‌افزار شاتوت شما می‌توانید سناریوهای زیر را پیاده‌سازی کنید:

 

 1. گروه‌بندی مشتریان بر اساس حجم خرید،میانگین خرید ماهانه و جمع خرید ماهانه
 2. اختصاص تسهیلات و امتیاز به هر خرید مشتری برای ترغیب ایشان به خریدهای بعدی
 3. اختصاص تسهیلات و امتیاز به کالاهای خاص و  بر اساس گروه خاص
 4. تعریف کالای هدیه یا درصد تخفیف مشخص برای یک کالا و برای تعداد خرید مشخص
 5. تخصیص تسهیلات و امتیاز در ازای معرفی مشتری تا سه سطح
 6. امکان ایجاد محدودیت زمانی برای خرج تسهیلات
 7. امکان استفاده از سامانه کارتی هوشمند ( کارت اشتراک باشگاه مشتریان)
 8. تعریف تنظیمات برای نحوه استفاده از امتیازات و تسهیلات تخصیص داده‌شده به مشتری
 9. امکان ارائه تسهیلات به مشتری برای رویدادها و تاریخ‌های خاص ( تولد، سالگرد،تولد همسر و...)
 10. امکان ارائه تسهیلات بر اساس موارد موجود در فیلیترینگ پیشرفته مشتریان
 • چطور می‌توانم زیرسیستم سناریوهای وفاداری را به بسته خود اضافه کنم؟

سناریوهای وفاداری در بسته CRM Basic  شاتوت موجود می‌باشد.