سطوح دسترسی

تعیین دسترسی به-ریزترین-جزییات

  • نام بخش

         سطوح دسترسی      

  • مورداستفاده:

         گروه‌بندی و تعیین دسترسی کاربران نرم‌افزار

  • سطوح دسترسی چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که از نام این بخش پیداست کاربرد آن برای مشخص کردن سطح دسترسی هرکدام از کارکنان در بخش‌های مختلف سازمان است.

معمولاً مدیران و کارفرمایان نمی‌خواهند همه اطلاعات و بخش‌های نرم‌افزار برای پرسنل مختلف بخش‌های مختلف سازمان در دسترس باشد و این امری معقول و منطقی است.

با سطوح دسترسی شاتوت در نرم‌افزار CRM، حسابداری یا فروش خود می‌توانید افراد را دسته‌بندی کرده و به هر دسته دسترسی خاص حتی تا دکمه‌های نرم‌افزار را بدهید.   

 

  • چطور می‌توانم سطوح دسترسی را در نرم‌افزار خود داشته باشم؟

سطوح دسترسی جز امکانات پایه‌ای نرم‌افزار است و در تمام  بسته‌های خریداری شما موجود است.