پنل-تخصصی-فروش-پارچه

پنل فروش پارچه سرا

پنل تخصصی و فروش پارچه سرا ها

با توجه به شرایط ویژه فروش پارچه در مراکز بزرگ و محدودیت هایی که سیستم کاغذی در پیشبرد کار و دقت عمل افراد ایجاد می کند در راستای مشتری مداری،افزایش سرعت عمل کارکنان، افزایش دقت و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتریان، فروشندگان و مدیران ، سیستمی تخصصی را طراحی کرده ایم که علاوه بر راحتی و سهولت استفاده در افزایش دقت و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

فرایند کار در سیستم تخصصی پارچه سراها به شکل زیر است:

پارچه سرا