جلسه-اموزشی-آنلاین-حضوری

جلسات آموزشی

با توجه به بسته خریداری شده می‌باشد

جلسات آموزشی در بسته‌های نرم افزاری شاتوت:

ردیف نام محصول جلسات آموزشی در محل مشتری جلسات آموزشی در محل شرکت
1 CRM Basic 1 1
2 CRM Pro 2 2
3 رستوران داری 1 1
4 سیستم جامع 1 تا 5 جلسه 2 جلسه

 

  • لازم به توضیح است هر جلسه آموزشی اضافه مبلغ 100.000 تومان می‌باشد.
  • امور پشتیبانی جزء خدمات آموزشی محسوب نمی‌شود. ( هزینه این خدمات رااینجامطالعه کنید)