بازاریابی-تبلیغات-ایمیلی

ایمیل مارکتینگ

بازاریابی و تبلیغات ایمیلی

  • نام زیرسیستم

         زیرسیستم ایمیل مارکتینگ

  • مورد استفاده:

         ارسال ایمیل به صورت تکی و گروهی به منظور انجام برنامه‌های بازاریابی

  • سیستم ایمیل مارکتینگ چه امکاناتی دارد و چه استفاده‌ای دارد؟

          زیرسیستم ارسال ایمیل شاتوت ابزاری برای تهیه فرمت و قالب استاندارد ایمیل و ارسال ایمیل از طریق نرم‌افزار می‌باشد.

       برخی از امکانات این سیستم عبارتند از:

      امکان ارسال فایل و ارسال نامه‌های الکترونیک به صورت انبوه و اختصاصی

      امکان ارسال پست الکترونیکی به صورت متغیر و هوشمند

  • چه اصنافی می‌توانند از زیرسیستم ایمیل مارکتینگ استفاده کنند؟

        اصناف و مجموعه‌هایی مثل آموزشگاه‌ها، شرکت‌ها، مجموعه‌های بازرگانی که جهت ارتباط با مشتریان خود از ارسال ایمیل استفاده می‌کنند.

  • چطور می‌توانم زیرسیستم ایمیل مارکتینگ را تهیه کنم؟    

زیرسیستم ایمیل مارکتینگ در مجموعه CRM Pro شاتوت موجود است همچنین شما می‌توانید این زیرسیستم را به بسته CRM Basic خود نیز اضافه کنید