تک-انبار-چند-انباره

سیستم انبار

سیستم انبار چندگانه و تک انبار

 

سیستم انبار:

سیستم انبارداری قوی و دقیق با قابلیت‌های متنوع و کاربردی 

 

مروری بر امکانات سیستم انبار: 

امکان ثبت رسید انبار و فاکتور خرید ( با دسترسی به کدینگ کالا و جستجوی سریع کالا)
امکان ثبت رسید انبار به صورت موقت، دائمی و ریالی ( با قابلیت تعین دسترسی در هر مرحله)
برگشت از خرید
امکان کپی برداری از فاکتورهای انبار ( خرید)
ورودی اکسل درسند انبار 
نقل و انتقال بین انبار ها
حواله به فروشگاه
برگشت ازفروشگاه
نقل و انتقال فروشگاهی
حواله به تولید
برگشت از تولید
موجودی اول دوره
تعدیل مثبت و منفی
تنظیم معکوس اسناد
ردیف کردن فرم ها
ریالی کردن گروهی اسناد بصورت خودکار بر اساس آخرین فی خرید و یا میانگین خرید
تعریف مراکز هزینه با قابلیت ثبت حواله به مرکزهزینه و برگشت از مرکز هزینه
عملیات انبارگردانی

بارکد:

چاپ بارکد بر اساس اسناد خرید 
چاپ بارکد بصورت دستی
سیستم قیمت گذاری:
تعریف چندین لیست قیمت با قابلیت تعین دوره اعتبار برای هر لیست قیمت.
قیمت گذاری کالاها بصورت گروهی ( با قابلیت فیلتر پیشرفته بر اساس کدینگ کالا)
قابلیت ثبت تخفیف گروهی برای کالاها  ( با قابلیت فیلتر پیشرفته بر اساس کدینگ کالا) 
مشاهده سابقه قیمت گذاری کالاها 
ورودی قیمت کالا ها از طریق اکسل
انتقال قیمت گذاری از یک لیست به لیست دیگر
اعمال تخفیف گرفته شده از پیمانکاران در کالاها با مشخص کردن دوره زمانی تخفیف و تاثیر در تمامی گزارشات سود و زیان

گزارشات:

مشاهده وضعیت کالا ها در یک انبار
کاردکس کالا
گزارش ورود و خروج کالا بر اساس : نوع سند، مبدا، مقصد ، تامین کننده ، تاریخ و...
گزارش لیست کالاهای بدون قیمت به تفکیک لیست های قیمت گذاری.
فهرست موجودی انبارها بصورت تعدادی
فهرست موجودی انبار بصورت ریالی بر اساس:لیست قیمت گذاری انتخابی، میانگین قیمت خرید، آخرین قیمت خرید
صورت خلاصه گردش کالا بصورت تعدادی و ریالی با فیلتر: کالا های گردش دار، کالا های بدون گردش و فیلتر موجودی مثبت، منفی و صفر
گزارش فاکتور های حواله شده با امکان افزایش درصد بهای تمام شده کالا.
گزارشات فروش کلی بر اساس فروشگاه و صندوق در بازه زمانی.
گزارش فروش ریز کالا بر اساس فیلتر های پیشرفته: کالا ، فروشگاه، بازه زمانی بصورت تعدادی و ریالی
گزارش عملکرد ویزیتور ها بصورت کلی و جزیی  با فیلترها متفاوت: کالا، ویزیتور، تاریخ
گزارس ویزیتوری با قابلیت محاسبه پورسانت بصورت کلی و جزئی
گزارش فاکتور های اشخاص  
گزارش سود و زیان فروشگاهها بر اساس تعدادکالای فروش رفته 
گزارش سود و زیان  فروشگاها  بر اساس موجودی کالا
گزارش سود و زیان  بر اساس خصوصیات  ثبت  شده  برای کالا 
گزارش مقایسه ای فروش فروشگاه های انتخابی بر اساس فیلتر های مختل 
گزارش فروش فوق العاده اتحادیه.
امکان بستن فاکتور ها و ارسال خودکار فاکتورهای فروش و غیره به سرور اصلی مجموعه.
گزارش وضعیت کالا در کلیه ایستگاه ها.