امکانات

سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

تعاریف پایهتعریف فروشگاه

پشتیبانی از یک فروشگاه

پشتیبانی تا سه فروشگاه

پشتیبانی از تعداد نامحدود

تعریف ایستگاه کاری

پشتیبانی از یک ایستگاه

پشتیبانی تا سه ایستگاه

پشتیبانی از تعداد نامحدود

تعریف صندوق

۳

۵

نامحدود

تعریف انبار

۱ انبار

۳ انبار

نامحدود

تعریف مرکز هزینه

تعریف سازمان و بن

تعریف شناسنامه

گروه بندی اشخاص

لیست اشخاص

تعریف تامین کنندگان

لیست اشخاص حذف شده

گروه بندی کالا

تعریف کالا

تعریف ماتریسی کالا

تعریف دپارتمان

تعریف هدف فروش فروشگاهی ( ویژه مراکز خرید)

انبارخرید و برگشت از خرید

انبارگردانی و تعدیلات

حواله فروشگاهی

حواله به تولید و رسید از تولید

حواله به مرکز هزینه و برگشت از مرکز هزینه

موجودی اول دوره

ریالی کردن به روش FIFO

ثبت معکوس اسناد

ریالی کردن گروهی اسناد

فروشفروش جزئی و برگشت از فروش

اختصاص بارکد خارجی

پنل فروش خدماتی

فروش عمده و برگشت از فروش

ماژول تحویل کالا ( فروش چند مرحله ای)

پیش فاکتور

ویزیتوری خودکار

ویزیتوری دستی

بستن و بازکردن فاکتورهای فروش

تعریف چندین لیست قیمت گذاری

۱ لیست

۳ لیست

نامحدود

گزارشاتگزارش فروش صندوق

گزارش فروش صندوق با فیلتر صندوق

گزارش ریز فروش ها

گزارش سود و زیان بر اساس فروش

گزارش سود و زیان بر اساس موجودی

گزارش فاکتورهای فروش به شرح کالا

گزارش نحوه تسویه فاکتورها

گزارش فروش بر اساس تسویه

گزارش فروش کالا به شرح ریز فروش ها

گزارش سود و زیان بر اسا س فروش با فیلتر مرکب

گزارش فروش دپارتمان کالا

گزارشات ویزیتوری ( جزئی وکلی)

گزارش مقایسه ای فروش

گزارش فهرست موجودی انبارها بصورت کلی و به تفکیک انبار

گزارش ورود و خروج کالا

گزارش صورت خلاصه گردش کالا

گزارش کالاهای راکد

گزارش شاخص ITR

گزارش پیشرفت فاکتور خرید

حسابداریتعریف و اصلاح کدینگ کل و معین

گروه بندی حسابهای تفصیل

دسترسی به تفصیل دو و سه

ورودی اکسل کدینگ حسابداری

ثبت سند دستی و لیست اسناد

امضاء اسناد

ادغام اسناد

جابجایی حساب ها

ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه

مرتب سازی اسناد

انواع دفاتر

صورت سود وزیان

ترازنامه

گزارش وجوه نقد

گردش حساب ها ( اشخاص، تامین کنندگان، بانکها،صندوق ها، کالاها)

سند بهای تمام شده کالای فروخته شده

فرم ساز

خزانه داریتعریف صندوق و بانک

تعریف دسته چک

تعریف بابت

عملیات دریافت

عملیات پرداخت

عملیات چک ( دریافت، پرداخت، خرج، استرداد، ابطال، پاس، برگشت، بازیابی)

چاپ چک

دریافت و پرداخت چندگانه

گزارشات

کارتابل اطلاعات

۱.۵/۵ - (۲ امتیاز)