دسته‌بندی نشده

سیستم جامع شاتوت به سامانه مودیان متصل شد

سامانه مودیان یک سامانه الکترونیکی ملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای تسهیل ارتباط و تعامل بین مودیان مالیاتی و سازمان مالیاتی کشور ایجاد شده است. این سامانه به فعالان اقتصادی و سایر مردم قرار گرفته است و قرار است به زودی کلیه ی امور مالیاتی فی ما بین مودیان و سازمان مالیاتی از طریق این سایت انجام شود.
خبر خوب این که سامانه جامع شاتوت نیز به سامانه مودیان مالیاتی متصل شده است.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید