صفحه اصلی

تجربه مشتریان

آبنوس
جناب آقای حسین باغبان

اعلام نظر جناب مهندس باغبان مدیر رستوران آبنوس در ارتباط با پنل فروش رستوران شاتوت (پیشخدمت)

اطمینان
جناب آقای جواد حسین پور

جناب آقای حسین پور مدیریت مجموعه اطمینان از تجربه خود در کار با نرم افزار شاتوت می گویند.

مشتری موفق
جناب آقای جناب آقای چهاردهی