بلاگ

مدیریت درآمد
تأمین مالی بدهی و مدیریت درآمد.
1397/08/15

مشاهده
حسابداری مالی
حسابداری مالی
1397/08/10

گزارش حسابداری

مشاهده
ارتباط حسابداری با مالیات
ارتباط حسابدری با مالیات
1397/08/07

مشاهده
نگاهی به آینده از گذشته
گذشته ، حال ، آینده
1397/08/01

نگاهی مختصر به صنعت CRM

مشاهده
CCB-سی ار ام مبتنی بر ابر
what is CCB
1397/07/29

سی آر ام مبتنی بر ابر (فضای اینترنت)

مشاهده
ارزش منصفانه دارایی ها
برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها
1397/07/28

بررسی سطوح ورودی ارزش منصفانه و منابع برآوردی با تورم ارزش منصفانه و تفاوت بین برآورد ارزش منصفانه بیمه گر و برآورد ارزش منصفانه توافق شده در بین دارندگان اوراق قرضه

مشاهده
ارزش حسابرسی
ارزش حسابرسی
1397/07/26

ارزش حسابرسی بخش عمومی

مشاهده
CRM-یک کاردسته جمعی
CRM چیست
1397/07/26

آیا CRM واقعایک نرم افزار است؟

مشاهده
حسابداری مدیریت
تجزیه و تحلیل کسب و کار
1397/07/25

هوش تجاری

مشاهده
CRM مبتنی بر ابر چگونه میتوانند کمک کننده باشند
1397/07/24

مشاهده